Skip to main content

Unieke en verrassende foto’s van hoge kwaliteit

Aan­nemers

Voor aannemers doen wij verschillende werkzaamheden met drones. Denk aan het nauwkeurig inmeten van terreinen, opnames voor 3D-modellen van een gebouw, drone inspecties en het vastleggen van de voortgang van bouwprojecten. U kunt erop vertrouwen dat zaken als veiligheid en verzekeringskwesties in orde zijn en dat wij alles regelen wat nodig is. Zodat u zich kunt concentreren op uw (bouw)werkzaamheden.

Een greep uit de mogelijkheden.

Onderhoud, toezicht en inspectie

  • Monitoren van bouwactiviteiten
  • Luchtfoto om een te bebouwen locatie duidelijk aan te geven
  • Voortgang van te bouwen object vastleggen met een periodieke foto vanaf steeds exact dezelfde plek
  • Drone inspectie van <…>

Topografie, cartografie en archeologie

  • Bestaand wegennet, bruggen, viaducten en vaarwegen in kaart brengen
  • Momentopnames bij opgravingswerkzaamheden voor archeologie
  • 3D-model van een bouwterrein, zodat u weet hoeveel kubieke meter zand nodig is

Uniek bij grote of bijzondere opdrachten

U kunt een onvergetelijke indruk maken op uw opdrachtgever met een mooie (digitale) luchtfoto of misschien zelfs een korte dronevideo van de bouw. Als u zoiets unieks na oplevering aan uw opdrachtgever of de nieuwe eigenaar aanbiedt, kunt u zeker zijn van aanbeveling voor toekomstige opdrachten.

Waterschap HHNK

Opdracht Yara Inmedia
In opdracht van Yara Inmedia hebben wij deze beelden verzorgd voor Waterschap HHNK.

Windpark Wieringermeer

Opdracht Geozicht
In opdracht van Geozicht hebben wij een deel van de Drone beelden mogen verzorgen voor de combinatie HPV (Heijmans, Gebroeders Pol en van Voskuilen) van de werkzaamheden op en rond Windpark Wieringermeer.

Windpark Wieringermeer

Opdracht Geozicht
In opdracht van Geozicht hebben wij een deel van de Drone beelden mogen verzorgen voor Nuon van de werkzaamheden door BAM Infra van de aanleg van het Windpark Wieringermeer.