Skip to main content

Wet en regelgeving voor vliegen met drones

Wet en regel­geving

Iedereen die met een drone vliegt moet zich houden aan luchtverkeersregels en strenge (veiligheids)eisen. U kunt zeker zijn dat Luchtfilm Producties op de hoogte is van de wet en regelgeving voor het vliegen met drones en zich hieraan houdt. Dankzij onze volledige ROC mogen wij meer dan de meeste dronepiloten. Daarnaast kunnen wij ontheffingen aanvragen voor speciale situaties.

Wij houden ons aan de meest actuele dronekaart van de Rijksoverheid waarop staat waar en onder welke voorwaarden en omstandigheden je wel en niet mag vliegen. Luchtfilm Producties vliegt uitdrukkelijk niet op plekken waar dat verboden is.

Zo mag je met een drone niet vliegen boven:

  • aaneengesloten bebouwing en mensenmassa’s
  • wegen, spoorwegen, waterwegen, havens of grote bouwwerken (bruggen en dergelijke), met uitzondering van 30- en 60 km wegen

Het voordeel van volledige ROC

Dankzij onze volledige ROC mogen wij op meer plekken en hoger vliegen, waaronder:

  • In civiel en militair luchtruim, waaronder Schiphol en andere luchthavens
  • Tot 25 meter in de buurt van objecten en kunstwerken
  • Boven spoorlijnen en wegen met een maximum snelheid tot 80km/u

Uiteraard onder strikte voorwaarden, maar die kennen wij (net als de veiligheidsvoorschriften en luchtverkeersregels) als de binnenkant van onze broekzak.

  • Minimaal 3 km verwijdert van civiele- en militaire luchthavens
  • Tot maximaal 120 meter hoog en 500 meter ver
  • Altijd binnen zicht van de piloot
  • Minimale afstand horizontaal 150 meter

Laatste nieuws